Skip til hoved indholdet
    Hjem Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre.

Sådan samarbejder vi med forældrene:

I forældre er en vigtig del af Magdabørnehaven.

Vi er sammen med jeres barn i mange timer om dagen, og god kommunikation omkring trivsel, dannelse, læring og udvikling er vigtigt for, at vi giver alle børnene i Magdabørnehaven, den bedste mulighed for at vokse sig store og for at kunne begå sig i livet efter børnehavetiden.

Vi holder samtaler med jer om jeres barn, flere gange i løbet af børnehaveårene.

Høje Taastrup kommune anvender vi Rambøll Dialog, som er et databaseret og fælles redskab for personale og forældre, til at understøtte den gode forældresamtale om jeres barns trivsel, læring og udvikling. 

Det foregår ved, at I før en samtale om jeres barn inviteres til at besvare et spørgeskema, som I får tilsendt som et link i en mail. Vi udfylder de samme spørgsmål og på den måde kan vi supplere hinanden og have en konstruktiv dialog omkring hvad vi hver i sær observerer.

Der er spørgsmål om jeres vurdering af jeres barns kompetencer ud fra:

  • Sprog
  • Krop og bevægelse - Sociale kompetencer
  • Personlige kompetencer
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Natur og naturfænomener

Der er også spørgsmål om jeres vurdering af jeres barns generelle trivsel og sundhed, samt jeres vurdering af det pædagogiske miljø i Magdabørnehaven.

Skemaet er udformet, så det følger et barns almindelige udvikling og spørgsmålene ændrer sig derfor i takt med, at barnet bliver ældre.

Der vil være en årlig samtale om jeres barn, der tager udgangspunkt i jeres svar og personalets svar på de samme spørgsmål.

Sprogtrappen er et andet pædagogisk redskab, som anvendes i Høje Taastrup kommunes dagtilbud.

Redskabet vurderer jeres barns sproglige udvikling indtil det har nået et niveau, der svarer til 3,2 år. Sprogtrappen udarbejdes af pædagogisk personale.

Oftest laves sprogtrappen i vuggestuen eller i dagplejen, men er også et redskab der kan bruges i børnehaven, hvis der opstår usikkerhed om barnets sproglige udvikling.

Når jeres barn fylder 5 år, foretager vi desuden en obligatorisk sprog vurdering, der vurderer jeres barns sproglige forudsætninger for at lære at læse.

Hvis der er opmærksomhedspunkter og fokusområder i forhold til jeres barns sproglige udvikling, afholder vi en samtale om det.

På trods af ovenstående officielle støtte og redskaber, er det vigtigt for os at i ved, at i altid er velkomne til at tage en snak med os, omkring jeres barn.

Da vi er en selvejende institution, er vores forældreråd et vigtigt samspil imellem jer forældre og os som voksne i børnehaven.

Hvert forår er der valg til at kunne sidde med i det.

Vi opfordrer alle interesserede til at spørge ind til det. Dette kan enten ske via de voksne i børnehaven, eller ved at kontakte forældrerådets formand.

Vi afholder ca. 5 møder om året der planlægges i fællesskab så flest mulige har mulighed for at kunne deltage.

Da Magdabørnehaven er en del af selvejerområdet Diamanten, er der også en forældrebestyrelse, hvor formand og næstformand i forældrerådet er repræsenteret.

Magdabørnehaven
Magdavænget 2
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 32 00

Leder: Yvonne Christiansen
e-mail: Yvonnech@htk.dk

Mandag til torsdag:
Kl. 6.30 -17.00

Fredag:
Kl. 6.30 - 16.30

Lukkedage